https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2023/01/Untitled-1.fw_.png

Τρίτη 4 Απριλίου 2023 | ΟΤΕΑcademy


Accelerating Smart and Sustainable Buildings to increase RoI and Social Impact


Η αποτελεσματική έξυπνη υποδομή εξελίσσεται με έμφαση στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση των κατασκευών, υποστηρίζοντας τους decision makers των πόλεων να εφαρμόσουν μια πιο ολιστική πολιτική ευημερίας, ώστε να συμβάλουν σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, μέσω έξυπνων και βιώσιμων κτιρίων και ολοκληρωμένων και έξυπνων υποδομών των πόλεων.

Τα έξυπνα κτίρια θα λειτουργήσουν ως περιβαλλοντική κοινωνική υποδομή που συνδέει και αλληλεπιδρά με τους ενοίκους για να βελτιώσει τις συνθήκες ευημερίας τους, μεταφέροντας χαρακτηριστικά, υπηρεσίες και πληροφορίες απευθείας στην γειτονιά όπου ζούμε. Μέσω των έξυπνων κτιρίων οι άνθρωποι δεν καταλαμβάνουν πλέον έναν χώρο, αλλά συλλειτουργούν με την κοινότητα. Με τα έξυπνα κτίρια, η αρχιτεκτονική έχει εξελιχθεί από το σχεδιασμό δομών και αντικειμένων, στο σχεδιασμό συστημάτων και αλληλεπιδράσεων. Αυτό οδηγεί σε ένα ανθρωποκεντρικό μέλλον, όπου τα κτίρια τείνουν να ενσωματώνονται όσο ποτέ άλλοτε στον τρόπο που εργαζόμαστε και ζούμε – ως αποτέλεσμα ενός συσχετισμού κτιρίου και ανθρώπινης απόδοσης. Πώς θα κερδηθεί αυτό το στοίχημα; Θα το συζητήσουμε στο Συνέδριο Energy Efficiency in Buildings 4/4/23. Συντονιστείτε για τις εξελίξεις.


ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑPRESENTATIONS

Η διοργάνωση του συνεδρίου έχει εξασφαλίσει ότι η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων θα λάβει χώρα σύμφωνα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.


Το συνέδριο


Από τον Σχεδιασμό Κτιρίων ως την Υλοποίηση, τις Λειτουργίες και την Συντήρησή τους, η Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης είναι η λύση στις συνεχόμενες κρίσεις και στην διαβίωση στα κτίρια του μέλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, στο Energy Efficiency in Buildings Conference 2023 θα δοθούν απαντήσεις σε καίρια ζητήματα όπως:

 • Ποια η συμβολή της ενεργειακής αναβάθμισης κτηριακού αποθέματος στο δομημένο περιβάλλον, ώστε να είναι αξιοποιήσιμο από την αγορά;
 • Σε ένα μεταπανδημικό περιβάλλον, πώς διαμορφώνεται η εργασία και οι κτιριακές ανάγκες γραφείων;
 • Ποια είναι τα εργαλεία της Καινοτόμου Χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού αποθέματος και την δόμηση νέων κτιρίων;
 • Ποιες οι διαφορές της ενεργειακής πιστοποίησης με την περιβαλλοντική πιστοποίηση κτιρίων; Πόσα και ποια είδη πιστοποίησης ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων υπάρχουν; Συγκριτική ανάλυση LEED, BREEAM, DGNB, WELL κ.λπ.
 • Ποιες είναι οι νέες τάσεις που δημιουργούνται για τα νέα κτίρια (δομικά υλικά, νέες τεχνολογίες, βιομιμητική αρχιτεκτονική κ.ά.);
 • Ποια είναι τα προϊόντα και υπηρεσίες για βιώσιμα κτίρια (ESCOs, Proptech, κ.λπ.);
 • Η αναθεώρηση της Οδηγίας ΕΕ Energy Performance Building Directive: πώς θα επιτευχθεί η Renovation Wave Strategy μέχρι το 2030 για τα κτίρια δημόσιας χρήσης (δημόσια και ιδιωτικά) και για τις κατοικίες ως το 2033;

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Θεματολογία

Το συνέδριο θα εκτυλιχθεί σε 3 θεματικές ενότητες με πάνελ συζήτησης και case studies.

 • Α) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη Αειφόρων και «Έξυπνων» Κτιρίων στην Ελλάδα. Εμπειρίες και τάσεις από το εξωτερικό
Α) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη Αειφόρων και «Έξυπνων» Κτιρίων στην Ελλάδα. Εμπειρίες και τάσεις από το εξωτερικό
 • Προδιαγραφές για τον Σχεδιασμό Αναβάθμισης Κτιριακού Αποθέματος ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, κατοικιών και άλλων χρήσεων
 • Προδιαγραφές για τον Σχεδιασμό Νέων Κτιρίων: πιστοποιήσεις ως μοχλός ανάπτυξης τοπικών οικονομιών και κοινωνιών.
 • Η Κομισιόν παρουσιάζει την Αναθεώρηση της Οδηγίας ΕΕ EnergyPerformanceBuildingDirective: πώς θα επιτευχθεί η RenovationWaveStrategy μέχρι το 2030 για τα κτίρια δημόσιας χρήσης (δημόσια και ιδιωτικά) και για τις κατοικίες ως το 2033.
 • Β) Καλές πρακτικές βελτιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης σε κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές: χρηματοδοτικά εργαλεία, καινοτόμος «Πράσινη» Χρηματοδότηση, επενδυτικά σχήματα, πιστοποιήσεις ενεργειακές και περιβαλλοντικές, Σχεδιασμός, Δομικά Υλικά, κρατικά προγράμματα για την αναβάθμιση κτιρίων.
Β) Καλές πρακτικές βελτιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης σε κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές: χρηματοδοτικά εργαλεία, καινοτόμος «Πράσινη» Χρηματοδότηση, επενδυτικά σχήματα, πιστοποιήσεις ενεργειακές και περιβαλλοντικές, Σχεδιασμός, Δομικά Υλικά, κρατικά προγράμματα για την αναβάθμιση κτιρίων.
 • Νέα κτίρια κατοικιών: η μετάβαση, τα πρότυπα, ο Σχεδιασμός, τα Δομικά Υλικά
 • Υφιστάμενα κτίρια κατοικιών: ενεργειακές αναβαθμίσεις – χρηματοδότηση, εργαλεία
 • Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ: εμπόδια και βελτιώσεις
 • Η πράσινη μετάβαση της αγοράς ακινήτων (προϊόντων-υπηρεσιών-ανάπτυξης ακινήτων) ως κίνητρο ανάπτυξης του εθνικού ΑΕΠ.
 • Χρηματοδοτικά εργαλεία και τρόποι χρηματοδότησης
 • Γ) Case studies κτιριακής αναβάθμισης ως μοχλός ανάπτυξης της αγοράς
Γ) Case studies κτιριακής αναβάθμισης ως μοχλός ανάπτυξης της αγοράς
 • Προϊόντα και υπηρεσίες για βιώσιμα κτίρια (ESCOs κ.λπ.)
 • Ομιλίες με ειδική θεματολογία:
  • Ξενοδοχεία και Εστίαση: τα αειφόρα κτίρια ως μοχλός τοπικής ανάπτυξης
  • Οι νέες μορφές εργασίας υπαγορεύουν αειφόρους κα «έξυπνους» τόπους εργασίας: casestudiesαπό πρωτοποριακά έργα της αγοράς.
  • Οι ΑΕΕΑΠ παρουσιάζουν τα «πράσινα» κτίριά τους, οδηγώντας τις τάσεις.
Γνωρίστε τους

Ομιλητές


Σε ποιους απευθύνεται

Το συνέδριο απευθύνεται σε:

 • Στελέχη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης
 • Στελέχη Διαχείρισης Εγκαταστάσεων
 • Αρχιτέκτονες – Πολιτικούς Μηχανικούς
 • Μηχανικούς Περιβάλλοντος & Συμβούλους Τεχνικών Μελετών
 • Ενεργειακούς Επιθεωρητές
 • Επιχειρηματίες και Στελέχη Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών, Τεχνολογιών & Λύσεων Ενεργειακής Διαχείρισης
 • Υπεύθυνους Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων
 • Στελέχη Διεύθυνσης Λειτουργίας

Key takeaways

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να:

 1. Μάθουν πώς θα προσελκύσουν χρήστες/αγοραστές/επενδυτές για τα κτίριά τους αναβαθμίζοντάς τα σε ενεργειακά αποδοτικά κτίρια
 2. Μάθουν πώς θα εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για τις εργασίες που απαιτούνται για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων: κριτήρια, πλαίσιο αναφοράς, πιστοποίηση
 3. Παρακολουθήσουν κορυφαία casestudies από επαγγελματίες της χώρας αυτή τη στιγμή αλλά και ξένους Αρχιτέκτονες στην παγκόσμια αγορά της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων
 4. Παρακολουθήσουν πρώτοι τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια στην ελληνική και διεθνή αγορά σχετικά με τις τεχνολογίες, τις παρεμβάσεις, τον σχεδιασμό και τα εργαλεία κατασκευής κτιρίων ενεργειακά αποδοτικών.
Testimonials

Statements of Key Leads

Χορηγοί

https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2022/06/IsZEB_LOGO_TEL_logo-e1655213203787.jpg

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός IsZEB, έχει στόχο την παροχή συμβουλών, εργαλείων και κατευθυντήριων γραμμών προς τον κατασκευαστικό κλάδο, για τον πλήρη κύκλο ζωής ενός έξυπνου κτιρίου μηδενικού ή θετικού ενεργειακού ισοζυγίου. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, υποστηρίζοντας όλες τις φάσεις δημιουργίας και ανακαίνισης ενός κτιρίου. Μία από τις βασικές λειτουργίες του είναι η προτυποποίηση της (ανα)κατασκευής έξυπνων κτιρίων μηδενικού ή θετικού ενεργειακού ισοζυγίου. Θέτει ισχυρές βάσεις για το συνδυασμό Τεχνολογιών Πληροφορικές και Επικοινωνιών με Ενεργειακά Αποδοτικές Λύσεις, μέσω της ανάπτυξης του Προτύπου και της Μεθοδολογίας IsZEB.

https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2023/02/LG-Business-Solutions-e1676277952384.jpg

https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2023/02/PCN-Logo-Image.jpeg

H PCN Materials ΙΚΕ είναι μια εταιρεία τεχνοβλαστός (spin-off) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με έδρα την Κρήτη.

Aξιοποιεί ερευνητικά αποτελέσματα και πατέντες του Ιδρύματος, παράγοντας καινοτόμα φωτοκαταλυτικά (P/C) υλικά που αποδομούν αέριους οργανικούς και ανόργανους ρύπους, καθαρίζουν τα απόβλητα, καταστρέφουν δυσάρεστες και τοξικές οσμές και εξαλείφουν παθογόνους οργανισμούς .

Η εταιρεία παράγει P/C υλικά υψηλής απόδοσης που λειτουργούν με ηλιακό ή/και τεχνητό φωτισμό, και είναι αποτελεσματικά στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα εσωτερικού/εξωτερικού χώρου και την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κλιματισμού σε κτίρια και οικοδομές.

https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2022/06/Logo_SE_Green.jpg

H Schneider Electric, μία πολυεθνική επιχείρηση με σχεδόν δύο αιώνες ιστορίας και παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες, αποτελεί έναν πρωτοπόρο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του βιομηχανικού αυτοματισμού. Όραμα της εταιρείας είναι να συμβάλει ώστε όλοι μας να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο την ενέργεια και τους κοινούς πόρους του πλανήτη μας, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ προόδου και βιωσιμότητας. Το όραμα αυτό το ονομάζει “Life Is On”.  


https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2023/03/TUEV-NORD_Quality-Label_Electric-Blue_sRGB.jpg

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Ομίλου TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987, παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection-Certification) σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 15.000 Συστήματα Ποιότητας και παρέχει πιστοποιητικά με διεθνή αναγνώριση που αποτελούν διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές. Στον τομέα των Επιθεωρήσεων συμμετέχει και καθορίζει αποφασιστικά το παρόν και μέλλον της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων, έχοντας αναλάβει την επιθεώρηση και πιστοποίηση των μεγαλύτερων έργων υποδομής της χώρας μας. Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) διαθέτει γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης και στα Ιωάννινα, θυγατρικές εταιρείες στην Κύπρο και στην Αίγυπτο και παγκόσμια παρουσία μέσω της πιστοποίησης και επιθεώρησης έργων ανά την υφήλιο.


Υποστηρικτές

https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2023/02/ΑΑΑ_Logo.jpg

The Architectural Aluminium Academy is an Innovation and Skills Development Centre for the Architectural Aluminium Systems industry. The Academy was created in partnership with ALUMIL, universities, and technology companies (AUTH, UoM, D-CUBE, Atlantis Engineering), with the vision of upgrading the way buildings are designed and constructed according to the principles of sustainability.

https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2023/03/ecomechanicaPP.png

Η EcoMechanica διαθέτει καινοτόμες λύσεις με στόχο την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και την προστασία των επιχειρήσεων από τη χαμηλή ποιότητα ισχύος του δικτύου διανομής. Προσφέρει υπηρεσίες ενεργειακών μετρήσεων και εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και στην εγκατάσταση των συστημάτων powerPerfector σε κτηριακές και βιομηχανικές εφαρμογές.  Από το 1993, τα συστήματα powerPerfector κατέχουν ηγετική θέση με δεκάδες χιλιάδες εγκαταστάσεις παγκοσμίως. Μειώνουν δραστικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρήσεων και βελτιστοποιούν την ποιότητα ισχύος με εξαιρετικά υψηλή αξιοπιστία λειτουργίας. 


https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2022/06/ISOMAT-for-a-sustainable-future.png

Η ISOMAT είναι ένας ελληνικός πολυεθνικός Όμιλος παραγωγής δομικών χημικών, κονιαμάτων και χρωμάτων. Διαθέτει 3 μονάδες παραγωγής, σε Ελλάδα, Σερβία και Ρουμανία. Επιπλέον, έχει 5 εμπορικές θυγατρικές σε Γερμανία, Ρωσία, Τουρκία, Βουλγαρία και Σλοβενία ενώ πραγματοποιεί εξαγωγές σε περισσότερες από 80 χώρες παγκοσμίως.
Ο Όμιλος παράγει και διαθέτει τις εξής κατηγορίες προϊόντων: Στεγανοποίηση, Εξωτερική Θερμομόνωση, Χρώματα & Προστασία Επιφανειών, Κόλληση Πλακιδίων & Φυσικών Λίθων, Βελτιωτικά & Επισκευαστικά Σκυροδέματος, Κατασκευή & Επισκευή Τοιχοποιίας, Βιομηχανικά Δάπεδα, Πατητές Τσιμεντοκονίες & Διακοσμητικά Δάπεδα.


https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2023/03/SYMPRAXIS-TEAM-Logo-vector.jpg

Η Ομάδα Σύμπραξις παρέχει υπηρεσίες 360º Sustainability, καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών της στον τομέα της βιωσιμότητας ως προς ανάπτυξη στρατηγικής, συμβουλευτικές υπηρεσίες, εξειδικευμένη επικοινωνία και ολοκληρωμένη υλοποίηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών έργων και πρωτοβουλιών. Συνεργάζεται με ιδιωτικές επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς οργανισμούς, καθώς και φορείς του δημοσίου και της κοινωνίας των πολιτών. Παραμένει στην αιχμή των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών, συμμετέχοντας σε ερευνητικά έργα και στον δημόσιο διάλογο για τη βιωσιμότητα.

https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2023/02/RIZAKOS_GR.jpg

Υπό την Αιγίδα

https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2022/05/ypan.jpg
https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2022/05/ypengr.png
https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2023/02/logo-g3r.png
https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2022/06/LOGO_TEE-GREEK_Transparent.png
https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2023/03/eea_final_gr.png

Τιμητική Υποστήριξη

https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2023/01/pasydip.jpg
https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2023/01/Povas-logo.jpg
https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2023/01/poevy.jpg
https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2023/01/POMIDA.jpg
https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2023/01/SEGM-e1675174789264.jpg
https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2023/01/HACI_Logo_Horizontal.jpg
https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2023/02/LOGO-ΕΝΕΕΠΙΘΕ.jpg
https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2023/03/RICS-Logo-purp3le.png

Χορηγοί Επικοινωνίας

https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2021/04/Archisearch-logo-final.png
https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2022/04/b2green-e1651207033519.jpg
https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2022/06/Global-Sustain_logo_pantone.jpg
https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2023/03/Insider.png
https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2023/03/LOGO_PRASINO_NEW.png
https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2023/03/ΠΕΔΜΕΔΕeco_gr.png

Venue Sponsor

https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2018/04/OTEACADEMY-2.png

Χορηγός Διερμηνείας

https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2023/03/podium-logo-new-6.jpg

Οπτικοακουστική Κάλυψη

https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2021/04/coneq.png

CONEQ provides technical equipment and services to any kind of event. With our Simultaneous Interpretation Systems, Conference Systems, AudioVisual Equipment we support events and provide the best service to our customers. Our professionalism, our high quality of service and state of the art equipment offered to over 600 large and of great significance conferences during the last 5 years have certainly contributed to our constant uptrend. Call us at (+30) 211 2163453. or email us at [email protected]

OFFICIAL PUBLICATIONS


https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2023/01/Build_logo2.png

https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/wp-content/uploads/2021/04/CONSTRUCTION_logo.png

Επικοινωνία


Συμμετοχές
Ιωάννα Τάσου, Τ: +30 210 661 7777 (εσωτ. 184), Μ: +30 6959496420, E: [email protected]
 
Χορηγίες
Ματίνα Δημητριάδου, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 331), E: [email protected]
Κυριακή Μανθοπούλου, Τ: 210 661 7777 (εσωτ. 156), Ε: [email protected]
 
Περιεχόμενο
Στέλλα Τσαρτσαρά, Τ: 210 661 7777 (εσωτ. 172), Ε: [email protected]

BOUSSIAS EVENTS